Uppdrag vid revision av gasturbiner

Vi har fått nytt uppdrag att projektera och projektleda en större revision av två gasturbiner inklusive installation av nytillverkade kompressor- och turbindelar!