Uppdrag vid ombyggnad 90 MW värmeverk

Vi har fått i uppdrag att projektleda installation av styrsystem, ventilation, passagesystem, brandlarm mm vid renoveringen av ett 90 MW värmeverk. Uppdraget pågår under 2018 och första delen av 2019.