Uppdrag uppgradering automationssystem

Vi har fått förtroendet att projektleda och bistå tekniskt vid en genomgripande uppgradering av en stor installation av automationssystemet ABB 800 xA hos en av våra ramavtalskunder!