Uppdrag mät, styr och regler för värmepumpsanläggning

Vi har fått i uppdrag att leda arbetet för teknikområde mät, styr och regler vid en installation av ny värme och kylcentral med flera värmepumpar! Uppdraget innefattar upphandling, design, projektledning vid installation och driftsättning mm