Uppdrag automation vid ställverksbyte!

Vi har fått uppdrag som delprojekt automation i samband med ett omfattande ställverksbyte.

Uppdraget innefattar att hantera styrsystemet för 5 st. pannor (sammanlagt drygt  300 MW värme) med kringutrustning  som påverkas av ställverksbytet. Vi tar fram teknisk lösning, upphandlingsdokument och leder delprojektet. 

Kontakta Martin Kilen om du är mer nyfiken kring detta!