ALSA har utfört uppdrag åt bland annat följande kunder :

 • Stockholm Exergi 
 • Söderenergi 
 • Fortum
 • Vattenfall
 • Norrenergi
 • Jämtkraft
 • Skellefteåkraft
 • Sundsvallsenergi
 • Citec
 • Renova
 • Härnösand
 • Gällivare
 • Korsnäs

Uppdragen har t.ex. inneburit :

 • Uppförande av bandtransportsystem för träpellets
 • Moderninsering och uppgradering av radialturbin som bland annat innebär byte av roterande delar
 • Konvertering av hetvattenpanna respektive ångpanna till tallbecksoljeeldning
 • Uppförande av produktionsanläggning för fjärrkyla
 • Genomgång av processförbättringsmöjligheter i kraftvärmeverk
 • Uppförande av ångpanna för eldning av returbränsle
 • Statusbedömning av dokumentation
 • Beräkning av optimal anläggningsstorlek och anläggningstyp vid uppförande av ny produktionsanläggning
 • Byte och systemförändring av elkraftanläggning i kraftvärmeverk
 • Uppförande av el-, styr- och regleranläggning för nytt kraftvärmeverk