Projektledning enl. PPS-modellen

Fler av våra medarbetare har utbildning i PPS-projektledningsmodell! Kul tycker vi, och mycket användbart i vårat arbete!