ALSA arbetar med energilösningar i nära samarbete med kunden.

Vi hjälper er med tekniska och ekonomiska utredningar där uppdragsgivaren får beslutsunderlag för dellösningar eller ett totalförslag på hur anläggningar ska utrustas och byggas för att uppnå optimal lönsamhet.

ALSA genomför tekniska och tekniskt/ekonomiska utredningar vilka ligger till grund för exempelvis investeringsbeslut eller val av teknik. Ett viktigt område är förbättringar och optimeringar av befintliga processer och utrustningar för att erhålla bättre driftekonomi och möta ökade miljö- och säkerhetskrav.

Företagets historia

ALSA Grundades 1988 av de fyra ingenjörerna Anders Aleberg, Karl-Axel Litzén, Mats Andersson & Jörgen Schwartz. Då hade man redan arbetat ihop i flera projekt inom kraft- och värmeteknik.

Huvudfokus har sedan dess varit att ta fram tekniska lösningar och ekonomiska kalkyler i nära samarbete med uppdragsgivaren. Flera av dessa har gällt anläggningsprojekt, där vi fortsatt som projektledare och delprojektledare fram till övertagen anläggning, men vi gör såklart även mindre projekt och utredningar. 

Under åren har vi fokuserat på att våra medarbetare ska komplettera varandra kunskapsmässigt inom olika teknikområden för att kunna erbjuda en så komplett kunskapsbank som möjligt mot energibranschen, med korta vägar mellan att identifiera problem och ta fram lösningar.