Nytt projektuppdrag!

Vi på ALSA har fått förtroendet att vara med som delprojektledare och följa införandet av system för kontinuerlig vibration och konditionsövervakning och av ett antal större motorer och maskiner, för att på ett effektivt och förutseende sätt förebygga driftstopp och öka tillgängligheten!