Utformning och konstruktion av en processanläggnings automationssystem innefattar mer än att sätta samman komponenter som instrument, styrsystem och kablage.  

Att utveckla en väl fungerande styrning  kräver kunskap om processen som ska regleras likväl som kunskap om komponenterna som åstadkommer styrningen.

Det finns olika typer av automationsprojekt såsom nybyggnation eller moderniseringar. Beroende på typ så krävs att rätt underlag tas fram och rätt kompetenser finns på plats för att resultatet ska bli lyckat.

IT-säkerhet har även det på senare tid blivit en alltmer aktuell fråga. Nya krav ställs på kritisk infrastruktur och måste hanteras på rätt sätt. 

Vi på ALSA har genom åren hanterat de flesta typer av automationsprojekt, och vet vikten av att lägga upp projekten på sådant sätt att man har förutsättningar nå framgång.