Projektledning

Vi har sedan starten varit drivande både inom investerings- och upprustningsprojekt, och har därigenom byggt upp lång erfarenhet av projektledning och utredningar inom samtliga projektfaser som:

 • förstudier
 • projektering
 • upphandling
 • montage
 • drifttagning
 • besiktningar och leveransprov.

Teknikområden

Vi har kompetens och erfarenhet inom bland annat följande områden:

 • Konventionell pann- och ångteknik
 • Miljöteknik som innefattar rökgasrening och emissionsoptimering.
 • Fluidbäddsteknologi avseende såväl atmosfäriska som cirkulerande och trycksatta bäddar
 • Stora elpannor och värmepumpar
 • Elkraftteknik i energianläggningar
 • Styr- och reglerteknik i energianläggningar
 • Process-IT, IT-säkerhet och digitalisering
 • Materialfrågor inom både ny och traditionell enegiteknik
 • Fjärrkyla
 • Vattenkraft

Våra medarbetare kännetecknas av:

 • Hög kompetens inom teknik, miljö och projektledning
 • Etisk och teknisk integritet