Projektuppdrag

ALSA har utfört uppdrag åt bland annat följande kunder :
- Fortum
- Vattenfall
- Norrenergi
- Täby
- Jämtkraft
- Skellefteåkraft
- Sundsvallsenergi
- Citec
- Renova
- Härnösand
- Gällivare
- Korsnäs

Uppdragen har t.ex. inneburit :

  • Uppförande av bandtransportsystem för träpellets
  • Moderninsering och uppgradering av radialturbin som bland annat innebär byte av roterande delar
  • Konvertering av hetvattenpanna respektive ångpanna till tallbecksoljeeldning
  • Uppförande av produktionsanläggning för fjärrkyla
  • Genomgång av processförbättringsmöjligheter i kraftvärmeverk
  • Uppförande av ångpanna för eldning av returbränsle
  • Statusbedömning av dokumentation
  • Beräkning av optimal anläggningsstorlek och anläggningstyp vid uppförande av ny produktionsanläggning
  • Byte och systemförändring av elkraftanläggning i kraftvärmeverk
  • Uppförande av el-, styr- och regleranläggning för nytt kraftvärmeverk
 arbetsstallning_gra
 
http://alsa.se/cialis-sverige.html http://alsa.se/viagra-kvinnor.html