Kompetens
Vi på ALSA har erfarenhet av projektledning och projektarbete
som omfattar samtliga projektfaser som förstudier, 
projektering, upphandling, montage, idrifttagning, besiktningar
och leveransprov inom bland annat följande områden:

 • Konventionell pann- och ångteknik samt miljöteknik som 
innefattar rökgasrening och emissionsoptimering.
 • Fluidbäddsteknologi avseende såväl atmosfäriska som 
cirkulerande och trycksatta bäddar
 • Stora elpannor och värmepumpar
 • Fjärrkyla
 • Vattenkraft
 • Materialfrågor inom både ny och traditionell enegiteknik
 • Elkraftteknik i energianläggningar
 • Styr- och reglerteknik i energianläggningar
 • Process-IT
 • Våra konsulter kännetecknas av:
 • Hög kompetens inom teknik, miljö och projektledning
 • Etisk och teknisk integritet
 • Flexibilitet och nytänkande
 Ritning2_mod
 
http://alsa.se/cialis-sverige.html http://alsa.se/viagra-kvinnor.html