Aktuellt

ALSA genomför förstudie för en konvertering från kol till bioränsle av Kraftvärmeverkspannor KVV6 (2x185 MWfuel), Värtaverket, Fortum Värme. ALSA har uppdrag inom pannteknik samt bränslehantering.

ALSA utför Livstidsförlängningsstudie av Kraftvärmeverk KVV1 (650 MWth)Värtaverket, Fortum Värme. ALSA har uppdrag inom teknikområde Panna med bränslesystem, Turbin, BoP (Balance of Plant) Mek/Process, EL & Styr samt Automation.

ALSA genomför projektuppdrag för utbyte av elkraftutrustning samt drivsystem till två stycken fjärrvärmepumpar samt två stycken pannluftfläktar på Igelstaverket Söderenergi AB. ALSA har uppdrag inom Elteknik med bl.a. teknisk kravställning, upphandling samordning och uppföljning.

ALSA arbetar med uppförande av nytt kraftvärmeverk (330MWth) för biobränsle i Värtaverket, Fortum Värme. ALSA har uppdrag som ansvarig delprojektledare för bl.a. Processamordning, Turbin, Rökgaskondensering, BoP (Balans of Plant), Styr/Regler samt sakkunnig teknik Panna.

 
barometer

ror

 
http://alsa.se/cialis-sverige.html http://alsa.se/viagra-kvinnor.html