ALSA går samman med JD-gruppen!

Vi på ALSA och våra branschkollegor på JD-Gruppen har beslutat att gå samman och kommer från årsskiftet arbeta från ett nytt gemensamt personalägt bolag ALSA JD-Gruppen! Vi ser att våra kompetenser kompletterar varandra på ett bra sätt, och att erbjudandet till våra uppdragsgivare och kunder blir bättre!