ALSA har sedan 1988 genomfört projekt inom energibranschen.  Uppdragsgivare är i huvudsak anläggningsägare och energibolag som behöver kompetens och resurser vid nybyggnation av hela produktionsanläggningar eller vid ombyggnad av anläggningsdelar.

Vi utreder och tar fram ekonomiska och tekniska underlag samt projektleder och kvalitetssäkrar genom ett projekts alla faser såsom förprojektering, upphandling, tillverkning, montage och driftsättning samt prestandaprov och slutkontroller.

Vår kompetens inom processteknik, material och mekanik, elteknik och automation tillsammans med erfarenhet inom projektledning bidrar till framgång hos anläggningsägare och de energiföretag som anlitar oss.