Välkommen till ALSA

ALSA arbetar med energilösningar i nära samarbete med kunden.

Vi hjälper er med: Tekniska och ekonomiska utredningar där uppdragsgivaren får beslutsunderlag för dellösningar eller ett totalförslag på hur anläggningar ska utrustas och byggas för att uppnå optimal lönsamhet. ALSA genomför tekniska och tekniskt/ekonomiska utredningar vilka ligger till grund för exempelvis investeringsbeslut eller val av teknik. Ett viktigt område är förbättringar och optimeringar av befintliga processer och utrustningar för att erhålla bättre driftekonomi och möta ökade miljö- och säkerhetskrav.

ALSA utför projekteringsuppdrag som t. ex. :

- A Projektledning/projektering där beställaren får delar av eller
       en färdig och lönsam anläggning

- B Projektering/utredning som en del i ett större projekt

- C Teknisk rådgivning/styrning av anläggningsprojekt

- D Besiktningar/Prestandaprov

- E Kontrakts- och garanti utformning/uppföljning

- F Dokumentationsuppdrag

- G Teknikförslag på val av pannteknik/ångdata/material mm

- H Tekniska/ekonomiska optimeringsberäkningar (t.ex.
       utbyggnad av produktionskapacitet)

 pilar2
 
http://alsa.se/cialis-sverige.html http://alsa.se/viagra-kvinnor.html